En bild från Ingabritts album. 1956 åkte Herman Grönlund från Skansholm runt i byarna och fotograferade familjer. Det finns i byn många vackra kort som han ligger bakom. Här är Sickan 18 år och Asta 21 år. Lina och Erik-Johan har barnbarnet Örjan mellan sig, som bodde sina första 9 år hos dem