En träff i skogen under 1930-talet, ur Ruts album. Stående från vänster: Viktor Rönnqvist från Högda, Gunnar Forslund, Jonas Söderman, antagligen Harry Forsberg, Sally, sedan är mannen med mustasch osäker. Kan vara Jonas Edvard Henriksson eller Kristian Söderman, Anna Skoglund och sist Signe  Berg.
Sittande med gitarr en okänd, Lina Persson, kanske Edvin Hermansson, Rut Forsberg, okänd skymtar framför henne, Greta Lovisa Pålsson i vitt huckle, möjligen Konstantin bakom henne med en okänd flicka i knäet, sista pojken är okänd.