Två av byns herrar, Folke Forslund och Henry Näsström vid invigningen av träskulpturen nere vid utloppet ur Lill-Rajan. Invigningen var startskottet för Årets by 2006. Folke var vid det tillfället byns äldste invånare, 93 år gammal. Han avled senare under hösten. Henry var still going strong och hängde med till i 13 år till innan han gick bort 2019, 81 år gammal.