En bild från Haldos samling. Per Ingelsson, född 1887 står framför sitt föräldrahem, som Johannes Forslund köpte runt 1930, då Pers bror Erik hade drabbats av den stora börskraschen 1929 och gått i konkurs. Kortet borde därför vara från 1920-talet någon gång. Per har på nästan alla kort en väldigt karaktäristisk posé med händerna på ryggen.