Familjen Skoglund, Therese och Jimmys barn har på olika Facebooksidor meddelat att Therese avled den 28 mars. Hon föddes 1939 och hon och Jimmy gifte sig 1961. Fem barn har de fått tillsammans.
Vi tänker på barnen och deras familjer och sänder en tröstande tanke till dem.