Rajastrandsområdet är känt som ett fiskeparadis. Fiskevårdsföreningen, https://www.fiskekort.se/Rajastrand/ har under årens lopp bedrivit ett omfattande arbete att restaurera sjöar och vattendragen som tillhör Saxälven. De riktigt grova fiskarna har tagits upp i Stor-Rajan. En av de mer imponerande fångsterna är en monstergädda på 15 kg, men öringar på mellan 4 och 6 kilo har även fångats. Harren uppnår ofta storlekar på en bra bit över kilot där också. De nedre sjöarna, Harrsjön, Raitasjön och Åsjön mot ihopflödet med Lillån är utarrenderade till Camp Tre Sjöar, med ett eget fiskekort där. https://camp-tre-sjoar.se/

På vintern brukar det bästa fisket vara på Djuptjärnen, belägen på lågfjället Bleikevare, nordöst om byn. Där finns det fin röding och det går bra att ta sig dit med snöskoter.

Dessutom finns Lillåsystemet som är ett orört system, där du kan vandra i en orörd naturlig miljö ända upp till Saxvattnet, strax nedanför trädgränsen. Övre delen av Lillån från Småsjöarna ligger på Länsstyrelsen Jämtlands område. På kartan under texten är Lillåsystemet den sträcka som börjar vid Storsjön, och går nordväst mot Saxvattnets naturreservat.

Länk för att köpa fiskekort där: http://www.natureit.se/sv/buy/fishing