Att hitta jaktmarker runt Rajastrand är lätt. Jaktmarker finns både via Länsstyrelsens områden och SCA, som har stora arealer runt byn.

Då du kliver ut på förstutrappen fastnar din blick på det närbelägna, men något svårjagade Oxfjället. Till kanten på jaktområde VS 19 är det inte mer än två kilometer från Rajagården. Till VS 25, 26 och 28 är det inte mer än 12 km. Länk till mer info: http://www.natureit.se/sv/map/hunting/134

Jaktmarkerna inne på Jämtland är något längre bort från Rajagården. Till övre delen av Stor-Rajan är det ca 7-8 km. Uppe på FM 5, Lilldabbsjöfjället, är det en kuperad fjällnära terräng, med storslagna vyer och knappast någon trängsel, då området är i princip fritt från vägar. Länk till Länsstyrelsen i Jämtland: http://www.natureit.se/sv/map/hunting/26

Det mesta av SCA:s marker på Byaskogen är arrenderade av Birribissen, för sina jaktgäster. Till Långmarkberget är det inte mer än 9 km in på Jämtlandsidan, och även där finns det vidsträckta jaktmarker. Länk till SCA: https://www.scajaktochfiske.com/kop-kort/jaktkort-smavilt/